Små steg för biologisk mångfald

Att mångfald är viktigt förstår nog de flesta. Att biologisk mångfald är bland det viktigaste verkar inte så många varken förstå eller ha en aning om. Den biologiska mångfalden behövs för att klotet och miljön ska fungera, för att vi ska kunna ha insekter som pollinerar grödorna. För att kunna ha rent vatten. För att kunna äta det som växer och odlas. Med mera.

Man kan såklart tycka att det inte går att göra någon skillnad som enskild liten människa. Så kan man förvisso tänka om allt, att man inte kan påverka någonting.

Vi tror dock man kan påverka mycket själv. För egen del försöker vi skapa bra förutsättningar för den biologiska mångfalden på den lilla plätt till tomt som vi äger och bor på. Nedan några saker vi gör/gjort och lite bilder.

Länken till natursidan är suverän info: www.natursidan.se/nyheter/du-kan-sjalv-enkelt-gora-viktiga-insatser-for-biologisk-mangfald

  • Död ved behövs det mer av. Både liggande på marken men just stående död ved är en stor bristvara. Blandade insekter gillar att bo under barken. Hackspettarna och andra fåglar gillar verkligen att det är insekter under barken. Sen blir det attraktivt för olika insekter larver under hela nedbytningen, vilken varar i många år. Vi har fällt några träd som vi låter ligga kvar. Tagit död på några genom ringbarkning som också står kvar, kul att följa processen både vad gäller själva trädet men även invånarna/besökarna.
  • Så, sätt & plantera många olika växter. Både blommor, ätbart, träd, buskar osv. Ju mer desto bättre. Sök efter växter lämpliga för t.ex. pollinatörer.
  • Fågelholkar är kul. Spännande att spana efter vad som flyttar in och hur det utvecklar sig.
  • Rishögar och lövhögar. Fåglarna trivs i rishögarna och blandade mindre djur likaså. I Lövhögarna trivs kanske igelkottar och så småningom blir det jord.
  • Fladdermusholkar. En fladdermus käkar väldigt många mygg och insekter. Dessutom är de väldigt koola att spana efter kvällstid.
  • Ätbart! Att odla och plocka sin egen mat är fantastiskt. Både för en själv, för smakerna och för djuren och den biologiska mångfalden.
  • Blommorna. Det är såklart finfint med fina blommor, både sådana som “bara” är blommor men även sådant som blommar på bärbuskar, fruktträd, jordgubbsplantor, hasselbuskar med mera.
Dela på facebook
Dela på Facebook
Dela på twitter
Dela på Twitter
Dela på linkedin
Dela på LinkedIn
Dela på pinterest
Dela på Pinterest

Kommentera

Kommentera