Integritetspolicy för Pagaj HB och dess sajter

Pagaj HB driver kajak.nu, silverkayak.com, utetshirts, paddelkartan m.m.

För de allra flesta som besöker våra sajter lagrar vi inga personuppgifter alls. Däremot används kakor (engelska cookies) för att hålla koll på besöksfrekvens så vi kan se statistik över vilka sidor som besöks. Kakor används även för att ge besökaren relevanta (baserat på sökhistorik med mera) annonser. Du kan också läsa mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbsida, www.pts.se.

Beställer du t.ex. ett silversmycke av oss behöver vi spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, mailadress, bostadsadress, och telefonnummer för att kunna skicka beställt smycke. Då godkänner du att vi sparar och använder dina personuppgifter för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden mot dig som kund. Vi sparar dessutom viss kommunikation som vi har med dig via telefon eller e-post, för att kunna ge dig bra service och följa upp våra gemensamma ärenden.

Beställer du något via Utetshirts sparar vi inga personliga uppgifter om dig utan det står tyska Spreadshirt för som trycker och levererar och tillhandahåller webshop för dessa produkter (kan vara kläder, muggar m.m.)

Har du anmält dig till vårt nyhetsbrev sparas din mailadress. I varje nyhetsbrev finns länk för att avsluta prenumerationen och därmed tas även mailadress bort ut registret för nyhetsbrevet

Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är samtycke. Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades. Dina uppgifter kommer att sparas tills dess att köpet har genomförts (inklusive leverans och betalning) och för en tid om 12 månader därefter i syfte att kunna hantera eventuella reklamations- och garantiärenden.

Vi delar även dina personuppgifter med vissa företag som är självständigt personuppgiftsansvariga, såsom myndigheter eller företag som erbjuder självständiga betallösningar eller allmänna varutransporter. Dessa företag styr själva hur informationen ska behandlas i enlighet med sina integritetspolicys.

Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är Pagaj HB. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på info@kajak.nu. Du når vårt dataskyddsombud på samma mailadress.

Den som anser att det förekommer felaktig hantering av personuppgifter kan framställa klagomål till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten, som är ansvarig för tillsyn enligt gällande dataskyddslagstiftning.