Svenska Fyrsällskapet

Foto av författare

By Erik Sjöstedt

Det är roligt och intressant med klubbar och föreningar med smala intressen. Svenska fyrsällskapet får nog anses vara ett sådant 🙂 De besöker och skriver om fyrar. Såklart inte bara själva fyren utan det blir även om livet på fyrplatser med mera. Kul med entusiaster. På deras hemsida finns en fyrwiki med massor av info om fyrar.

Är man medlem i Svenska fyrsällskapet får man en finfin tidning (Blänket) om fyrar några gånger om året och det finns även möjlighet att hyra boende i fyrar/på fyrplatser.

Svenska Fyrsällskapet, grundat 1996, är en allmännyttig ideell förening. Vi verkar för att öka kunskapen om och bevarandet av det kulturarv som svenska fyrar, fyrplatser, fyrskepp och andra sjömärken utgör. Dessutom vill vi skydda den allmänna tillgången till de kulturellt mest värdefulla fyrarna och fyrplatserna.

Vi har idag över 5000 medlemmar. Utöver enskilda medlemmar är Sveriges lokala fyrföreningar, Sjöfartsverket, Statens Fastighetsverk, Svenska Båtunionen, Svenska Kryssarklubben, Statens Maritima Museer, Sjöfartsmuseet, flera båtklubbar, maritima organisationer, rederier m.fl. medlemmar i fyrsällskapet.

https://fyr.org

Lämna ett svar