Fler...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Skogsmonitor

Foto av författare

By Erik Sjöstedt

Skogsmonitor är en nyligen lanserad karttjänst där det går att söka fram fina värdefulla skogsmiljöer. Perfekt tjänst för att se var det finns äldre skog, var det nyligen avverkats, var det ska avverkas framöver osv. Smidigt sätt att hitta sevärda skogsmiljöer. Bra att det går att se avverkningar och annat så man inte jagar skog och möts av ett kalhygge.

Tjänsten visar även naturreservat, nyckelbiotoper, skyddsområden och annat intressant.

Förhoppningsvis kan Skogsmonitor göra att fler får upp ögonen för riktig natur och kanske att fler kommer ut och får se hur det ser ut bortanför asfaltskanten 😉

Skogsmonitor är en unik karttjänst som samlar viktiga kartlager med värdefulla skogsmiljöer på ett och samma ställe. Den presenterar också en ny omfattande kartering av potentiell äldre skog och kontinuitetsskog. Kartlagren visar vart det finns, eller kan finnas skogar med höga naturvärden, men även sociala värden och skogar med stort kolförråd i hela Sverige. Karteringen av potentiell äldre skog har olika noggrannhet och sannolikhetsgrad, och vi strävar hela tiden efter att förfina, justera, validera och uppdatera för att öka graden av finmaskighet och träffsäkerhet.

Spana på kartan och läs med på www.skogsmonitor.se

Lämna ett svar