Förstahjälpenkurs – HLR

Lördagen tillbringades i Karlshamn på förstahjälpenkurs. Anordnades avRöda Korset. En mycket givande och intressant dag! Förhoppningsvis behöver vi aldrig använda de nya kunskaperna, men det känns bra att ha dem. Kursen innehöll “vanlig” FörstaHjälpen-utbildning samt Hjärt och lungräddning.De flesta har väl någon gång fått någon typ av Första Hjälpen-utbildning genom jobb, skola, militärtjänst eller annat. … Läs mer…