Fler...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

fyrplats

Fyrar och fyrplatser fascinerar och imponerar på många. Många fyrar och fyrplatser ligger på fina och fantastiska platser. En del fyrplatser är svåra att nå och ligger långt ut i skärgårdarnas ytterkanter längs med kusterna. En del fyrar ligger på landbacken med väg ända fram. Variation på många vis alltså. Att besöka fyrar är kul och är för den del ett skoj checka-av-projekt. Att besöka fyrplatser en bit ut är oftast spännande. Kul och intressant att se miljöer som ligger en bit ut och där det förr bodde fyrvaktare med familjer året runt och ibland helt avstängda från övriga världen på grund av väder och vind.

På många ställen bodde flera familjer, man odlade lite, fiskade och höll fyren igång under alla förhållanden.