Sea Kayakers Deep Trouble

True stories and their lessons Utgivningsår: 1999 Matt Broze and George Gronseth edited by Christopher Cunningham ISBN: 0-07-008499-8 Boken innehåller ett urval av incidenter som tidigare varit publicerade i tidningen SeaKayaker. Mycket intressant läsning där det dels beskrivs vad som hänt och dels “Lessons Learned” för varje fall. Många av incidenterna kunde så klart undvikits … Läs mer…

Building the Greenland kayak av Cunningham Christopher

a manual for its construction and use Cunningham, Christopher Utgivningsår: 2002. ISBN: 0-07-139237-8 Genom Cunninghams bok får du en genomgång i både hur en Grönlandskajak byggs och hur den används. Du får även en genomgång av vilka verktyg som kan vara bra att ha och hur du använder och sköter dem. En kajakist behöver mer … Läs mer…