Fler...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Sjöräddningen

Foto av författare

By Erik Sjöstedt

Sjöräddningssällskapet är en organisation som det är lätt att bli imponerad av. Längs med sveriges kuster och vid några av de större sjöarna har de stationer. Sjöräddningsstationerna ger sig ut och hjälper folk som behöver sjöräddning. Det kan vara båtfolk, paddlare och andra.

De ger sig ut i alla väder med små och/eller stora båtar.

Sjöräddingssässlkapet bygger på frivillighet så de som ger sig ut i ur och skur och har jour gör det frivilligt. Mycket av sjöräddningens båtar kan de köpa med hjälp av donationer och medlemsavgifter.

”Vi är med i cirka 90 procent av all sjöräddning i Sverige, utan bidrag från staten. Hela verksamheten bygger på gåvor, medlemskap och ideella insatser. Stöd oss och hjälp oss rädda liv.”

Imponerande och inspirerande.

De räddar alla men stötta gärna genom att vara medlem.

https://www.sjoraddning.se

Lämna ett svar