Nigel Foster Silhouette

Silhouette i Misterhults skärgård
Silhouette i Misterhults skärgård

Vi hade en Silhouette, designade av Nigel Foster. Silhouetten fanns i flottan i ett år ungefär. Lättdriven ganska smal kajak. Inte vidare initialstabil men däremot slutstabil. Kändes lite vippig när det började gunga lite.

Numera tillverkas Fosterkayakerna av SeaWards Kayaks och mer info finns på www.seawardkayaks.com

Nigel Foster har även ritat Point 65 Whisky 16 som vi också haft i kajakflottan.

Kommentera