Fler...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Om Krisen eller Kriget kommer

Foto av författare

By Erik Sjöstedt

Broschyren Om Krisen eller Kriget kommer delades ut till alla hushåll sommaren 2018. Tanken är att informera oss om hur vi bör tänka och bete oss vid en samhällsstörning. Krig är kanske inte det troligaste men mycket annat kan hända.

Förr vare rekommendationen att vi skulle klara oss utan hjälp i 72 timmar men det utökdes för några år sedan till en vecka, alltså 168 timmar. En vecka kan låta kort men när elen är borta och vattnet slutar rinna i kranarna är en vecka skapligt lång tid.

Klarar du av att hålla ditt boende varmt? Klarar du av att gå på toaletten när det inte finns vatten att spola vattenklosetten med? Klarar du av att få i dig vätska när det inte kommer något vatten i kranen och det inte finns något drickbart att köpa? Klarar du av att laga mat? Osv.

Intressanta frågor. De flesta blir lite preppingsugna av frågorna ovan.

Till Sveriges invånare Den här broschyren skickas till alla hushåll i Sverige på uppdrag av regeringen. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ansvarar för innehållet. Broschyren ska hjälpa oss att bli bättre förberedda på allt från allvarliga olyckor, extremt väder och it-attacker till militära konflikter. Många människor kan känna oro inför en osäker omvärld. Även om Sverige är tryggare än många andra länder, finns det hot mot vår säkerhet och självständighet. Fred, frihet och demokrati är värden som vi måste skydda och stärka varje dag. Myndigheter, landsting och regioner, kommuner, företag och organisationer ansvarar för att samhället ska fungera. Men ansvaret för vårt lands säkerhet och trygghet är gemensamt för alla som bor här. En av våra viktigaste tillgångar när något hotar oss är vår vilja att hjälpa varandra. Om du är förberedd bidrar du till att hela landet bättre kommer att klara en svår påfrestning.

Ladda ner som pdf

Lämna ett svar