Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Härom dagen började SMHI använda sina nya vädervarningar. De gamla 1,2,3 ersätts med färger, former och nya innebörder.

”Regionala konsekvenser av vädret i fokus

I det förnyade systemet blir det enklare att förstå vilka problem som vädret kan orsaka. Varningsnivå sätts utifrån vilka konsekvenser som vädret väntas få i ett visst område. Tröskelvärden och riskfaktorer är regionalt anpassade.

– Syftet med förändringen är att öka relevansen och kvaliteten i varningarna så att alla i samhället kan förbereda sig, till exempel inför ett snöfall. Bättre beslutsunderlag är viktiga för såväl samhällsaktörer, bland annat kommuner och räddningstjänster, som enskilda människor”

Läs mer här:

https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/nu-fornyas-vadervarningarna-1.176469

https://www.krisinformation.se/nyheter/20212/oktober2/smhi-infor-nya-vadervarningar

Dela på Facebook
Dela på Twitter
Dela på LinkedIn
Dela på Pinterest

Kommentera

Kommentera