Fler...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Naturfilmarna

Foto av författare

By Erik Sjöstedt

Naturfilmarna är en förening med medlemmar som Svante Lysén, Martin Falklind, Anette Seldén med flera. En del namn känns igen men de flesta inte i min värld. På sidan naturfilmarna.se kan man hyra/streama enstaka filmer för en låg kostnad. Naturfilmarna informerar om sin förening, sina arrangemang, medlemmar med mera.

Lågmäld natur där naturen får ta plats

Så här beskriver de sig själva:

Föreningen Naturfilmarna bildades våren 2009 efter ett önskemål från Sveriges ledande naturfilmare. Naturfilmarna är en nationell ideell förening för personer som på olika sätt är verksamma med produktion av naturdokumentärfilmer, bosatta eller verksamma i Sverige. Naturfilmarna ska främja och verka för en produktion och visning av naturfilmer med en hög teknisk, biologisk och konstnärlig nivå. Vi  stödjer och jobbar utifrån de svenska miljökvalitetsmålen.  Föreningen organiserar regelbundna sammankomster, kurser, seminarier och filmfestivaler.

Slå en kik på Naturfilmarnas sida https://naturfilmarna.se

Lämna ett svar