Fler...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Luftföroreningar

Foto av författare

By Erik Sjöstedt

Luftföroreningar är faktiskt lite läskigt på riktigt. När det är mycket luftföroreningar kan man både se och lukta sig till dem men oftast märker vi inte av luftföroreningarna alls. De bara finns där.

Bara i Sverige räknar man med att ungefär 7000 dör i förtid på grund av luftföroreningar varje år. Galet mycket. Dessutom känns det som om det pratas och skrivs rätt lite om detta. Finns såklart massa annat som är mer rubrik- och klickvänligt men att det dör så många på grund av luftföroreningar borde göra det klart intressant att uppmärksamma mer tycker jag.

Var kommer luftföroreningarna ifrån?

Mycket kommer såklart från förbränningen av fossila bränslen i blandade fordon, bilar, flyg, lastbilar, fartyg osv. En del kommer från förbränningen av organiska material så som ved, flis och liknande. En hel del luftföroreningar kommer även från fordons däck, alltså dels gummi från själva däcken men även grus, damm, asfaltspartiklar som fordonen virvlar och sliter upp från marken. Det sistnämnda kommer även från bilar som drivs av t.ex el. Ju större och tyngre bil desto mer föroreningar.

De mest uppenbara luftföroreningar är de man ser och/eller känner. Men som sagt så är det så mycket mer. Läskigt också att luftföroreningar påverkar så mycket mer än bara att luften ser och känns förorenad. Psykisk ohälsa, demens, cancer med mera sägs öka av luftföroreningar som ingen kommer undan.

I sverige har vi relativt låga värden jämfört med andra länder i europa. Skåne är värst och det beror väl delvis på att vi bor många tätt här och så får vi en del bidrag från Europa 🙂 Men även själva bidrar vi skåningar såklart, vi har ett par motorvägar, E4/E6/E22 som är skapligt trafikerade, Öresund är väl ett av världens mest trafikerade sund, Öresundbron och färjorna och alla lastbilar är duktiga bidragsgivare. Flera större städer så som Malmö, Lund, Helsingborg, Köpenhamn med tillhörande vägar ligger tätt.

Långvarig exponering för luftföroreningar kan öka risken för autoimmuna sjukdomar, visar ny forskning. Smutsig luft påverkar nästan varje cell i kroppen och har sedan tidigare kopplats till stroke, hjärncancer, missfall och psykisk ohälsa.

Lätt att bli sugen på att flytta lite norrut 🙂

Naturvårdsverket om Luftföroreningar och dess effekter: https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/luft/luftfororeningar-och-dess-effekter/

I princip alla i Europa andas förorenad luft, https://www.theguardian.com/environment/2023/sep/20/revealed-almost-everyone-in-europe-breathing-toxic-air

https://www.theguardian.com/environment/2022/mar/15/air-pollution-exposure-linked-higher-risk-autoimmune-diseases

Här finns en karta där man kan zooma runt, https://www.theguardian.com/environment/ng-interactive/2023/sep/20/europes-pollution-divide-see-how-your-area-compares

https://tyngre.se/podd/tyngre-traningssnack/hur-var-halsa-paverkas-av-luftfororeningar/

Lämna ett svar