Fler...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Det är lätt att göra Allemansrätt

Foto av författare

By Erik Sjöstedt

Naturvårdsverket har en ny kampanj för att prata om Allemansrätten.

Det är lätt att göra allemansrätt.

Så sant.

Genom att visa hänsyn till djur, natur, markägare och andra människor i naturen tar vi hand om och värnar allemansrätten. Om vi alla vet hur vi ska agera i naturen, på olika platser och i olika situationer, är det enkelt att göra rätt.

https://www.naturvardsverket.se/nytt-satt-att-kommunicera-om-allemansratten/

Lämna ett svar