Midsommar 1999

Misterhult Skärgård 1999


Erik, Pia och Magnus
På Västra Eknö träffade vi ett glatt gäng från Västervik. Till höger Pia, Erik och Magnus på en kanonfin tältplats på Nötgårdsö.
Sundet mellan L Bergö och Kärsmansholmen.

Vid Örö, midsommar 1999
Vid Örö, midsommar 1999