Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

All rörelse räknas

Folklhäsomyndigheten har blivit mer kända sen pandemin slog till. Innan var det få som kände till dess existens och även deras råd. FHM har dock rekommendationer om både kost och rörelse och annat som rör just folkhälsan. Vidstående pyramidillustration är från FHM och handlar just om rörelse. Tycker den är intresssant, speciellt att den understa, … Läs mer…