Luften är fri

Friluftslivets år 2021 är ett projekt som leds av Svenskt Friluftsliv och Naturvårdsverket och syftar till att få fler människor att prova friluftsliv och långsiktigt fortsätta samt öka medvetenheten om friluftslivets värden och allemansrätten. Luften är fri låter som ett mycket trevligt och vettigt initiativ/projekt. Att få ut fler i naturen bör ge att fler … Läs mer…