Upplevt 2005

Johan Linder i Clapotis vid Hermanö huvud. Stockenträffen 2005
Johan Linder i Clapotis vid Hermanö huvud. Stockenträffen 2005

Bilder och berättelser från 2005
En sammanställning från 2005 hittar du här

havsörnspaddling